با این نهال های بادام دیرگل محصول باغتون رو از سرمای بهاری در امان نگه دارید!

تاحالا خیلی پیش اومده که باغبان کلی نهال بادام کاشته و از اونها مراقبت کرده و درختاش هم کلی به شکوفه نشستن، اما...! شکوفه‌ها تحمل سرمای...

ادامه مطلب