نمایش 16–30 از 35 نتیجه

فروش عمده گوجه خشک

210,000 تومان قیمت هر کیلوگرم

فروش عمده لیمو ترش خشک

240,000 تومان قیمت هر کیلوگرم

فروش عمده لیمو سنگی خشک

205,000 تومان قیمت هر کیلوگرم

فروش عمده مخلوط میوه شکسته

75,000 تومان قیمت هر کیلوگرم

فروش عمده میوه خشک آلو خاکی

210,000 تومان قیمت هر کیلوگرم

فروش عمده میوه خشک آناناس کمپوتی

600,000 تومان قیمت هر کیلوگرم

فروش عمده میوه خشک انبه

770,000 تومان قیمت هر کیلوگرم

فروش عمده میوه خشک خربزه

160,000 تومان قیمت هر کیلوگرم

فروش عمده میوه خشک خرمالو

175,000 تومان قیمت هر کیلوگرم

فروش عمده میوه خشک زردآلو

320,000 تومان قیمت هر کیلوگرم

فروش عمده میوه خشک شلیل

240,000 تومان قیمت هر کیلوگرم

فروش عمده میوه خشک کیوی

250,000 تومان قیمت هر کیلوگرم

فروش عمده میوه خشک گلابی

200,000 تومان قیمت هر کیلوگرم